Pomůcky a sex

Je výhodou dnešní doby, že sex není již bezpodmínečně vázám na živého partnera, na živý sexuálně aktivní protějšek. Moderní civilizace nám umožňuje ukojit svůj chtíč mnoha sofistikovanými způsoby. Od těch poměrně jednoduchých způsobů za použití jednoduchých nemechanických pomůcek až po velice složité a propracované přístroje, plné elektroniky, zaručující jejich dokonalou uspokojovací funkci.

Ženy i muži

Pomůcky jsou rovnoměrně co do množství a kvality rozprostřeny nejen mezi dvě základní pohlaví, ale také pro čtyřprocentní menšinu. Každý si tak může snadno přijít na své i bez intimního partnery, či partnerky. Pomůcky jsou vyráběny z nejrůznějších příjemných a omyvatelných materiálů. K jejich příjemnému použití se navíc používá mnoho nejrůznějších lubrikačních gelů, které zaručují dokonalý prožitek.