Je sladká a všeobjímající

Kdo ji jednou okusil, tak ten už nemůže jinak, protože ten, kdo skutečně pochopil odkud kam tento život spěje a že jednou přijde den, kdy na nás Bohyně Kálí upře své tři oči a pak splyneme ve vesmírnou jednotu, život i smrt budou jedno, budou nekonečné, budou nekonečnou všudy se rozprostírající harmonií, která obklopuje vše a pohlcuje čas, ten ji musí milovat. A na ten okamžik se těšíte, neboť vaše pozemské radosti a starosti, které vám nyní připadají tak zbytečné a malicherné, vás konečně jednou provždy přestanou obtěžovat a vy spolu s masami jiných splynete v jednotu nikde nekončícího celku.

Těšíte se, až přijde

Takže si nyní kladete otázku, jaký to má tady na Zemi všechno smysl, jaký má smysl tento náš vlastní vytvořený řád, který trvá sotva pár tisíciletí a nedospěl k jinému cíli než se den za dnem pachtit za bohatstvím, za prací, za jinými lidmi a za tím, co mylně považuje za štěstí. Vy už zkrátka nemáte chuť ztrácet svůj čas marnou prací, která stejně k ničemu nevede, nehodláte se obtěžovat vyděláváním peněz, které stejně k ničemu nejsou, protože nemá smysl prodlužovat si pozemské martyrium honěním se za pozlátkem marnivosti.