Efekty takové práce

Jednoznačným pozitivem je, že na nich může pracovat skoro každý. Výjimkou jsou osoby, které opravdu trpí hrůzou z výšek a vystoupit, byť jen na metrový žebříček, je pro ně nesplnitelným úkolem. Jinak zde mohou pracovat elektrikáři, stavební profese, montéři, ale stejně tak i třeba natěrači, nebo uklízečky při čištění výše položených a hůře dostupných míst třeba supermarketů, nákupních středisek, hal veřejných budov a podobně.

Další výhody

Naprosto zásadní plus je bezpečnost práce. Pokud naprosto bezprecedentně neporušíme nějaké zásady bezpečnosti práce obecně a řídíme se zdravým rozumem, nemůže dojít k pracovnímu úrazu, či jen problému v souvislosti s použitím pracovní plošiny. To je velice důležité jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele.